Ingen pesticider

23. juli 2018

Ingen pesticider

Ørsted Vandværk har fået foretaget en vandanalyse af vandet fra vores boringer. Vi kan oplyse at der ikke er fundet pesticider i prøverne. 

Der er heller ikke fundet spor af Chlorothalonil-amidsulfonsyre