Om Vandværket

Aar 1902 den 19 juni, står der i protokollen, blev der holdt møde om de love der skulle være i interessent selskabet Ørsted Vandværk. Man kan ikke læse hvor mange interessenter der var i starten, kun at der blev optaget et lån på 16 000 kr. til at starte på. Ørsted Vandværk voksede og efterhånden som tiden gik, blev alle de andre små vandværker i byen lagt ind under et stort fælles vandværk.

Forsyningsområdet voksede ud i oplandet, så man i dag forsyner Hollandsbjerg, Stenalt Mark, Ørsted Mark, og senest her i 2015 er også Tørslev kommet med. Vandværksbygningen ligger sammen med sine 2 boringer på Agervej 7 i Ørsted. Boringerne levere ca. 110.000 m3 vand om året til 857 forbrugere. Oppumpning af råvand, iltning, filtrering, skylning af filtre og udpumpning til forbrugerne, er fuldautomatisk.

Funktionerne er overvåget, så hvis de svigter får vagthavende medarbejder en besked via tlf. Målet for Ørsted Vandværk A.M.B.A er at levere en ren og stabil vandforsyning, som lever op til de krav der er gældende. Vandkvaliteten sikres ved udtagning af vandprøver, som tages med jævne mellemrum hen over året.

Prøverne bliver taget af et godkendt analyseinstitut, og med Norddjurs Kommune som den tilsynsførende myndighed.