Fjernvarmeforsyning

billig og miljørigtig varme

Ørsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. blev grundlagt i 1964, og er et andelsselskab ejet af sine ca. 668 forbrugere. Vores formål er at distibuere fjernvarme i Ørsted by. Vi har p.t. en dækning på ca. 90%.

Siden 1988 har vi primært fyret med halm, og suppleret med bioolie fra raps. Så man kan med rette sige, at alt brændsel kommer fra landmændenes marker!

I april 2007 var halmkedelen blevet 19 år, den var både blevet for lille og for dyr i drift. Halmkedelen og 2 oliekedeler blev skrottet og en ny 6,3MW Weiss halmkedel + en 7,5MW oliekedel blev installeret. Oliekedelen brænder kun alm. fyringsolie af, men da vi også fik en akkumuleringstank har vi faktisk kun brugt ca. 1000 l olie om året siden, og det er til afprøvning af kedlen.

Vi har en halmkontrakt på 4700 tons ved lokale landmænd.     

Vi er populært sagt to mand, der driver værket, og flere skal der ikke til. Vi mener, at forbrugerne skal betale for varme - og ikke for unødvendig administration.