Bestyrelse

Formand

Svend Aage Borst 
Tlf. 2029 8833

Næstformand

Carsten Thorngaard
Tlf. 4070 1436

Sekretær

Claus Pedersen
Tlf. 2077 7866

Bestyrelsesmedlem

Torben Bach
Tlf. 2294 4800

Fra Kommunalbestyrelsen

Torben Jensen
Tlf. 8648 8826

1. Suppleant Anders B. Christensen
2. Suppleant Lillian Jensen